Sera Gazı Emisyonu

Sera Gazı Nedir?

Sera Gazı , CH4 (metan), HFCs (hidroflorür karbonlar), CO2 (karbondioksit), N2O (nitröz oksit) gibi gazlardan meydana gelen ve atmosferde ısı tutma özelliğine sahip bileşiklere sera gazı denir. Sera gazları yer kürenin daha sıcak olmasına sebep olur. Günümüzün başlıca probleminden biri olan küresel ısınmanın en temel nedeni atmosferdeki karbondioksit miktarının yükselmesidir.

Sera Gazı Etkisi Nedir ?

Güneşten yayılan ultraviole ışınları atmosfere girmesiyle dünyayı ısıtır. Isınan havanın uzaya Dünyanın ısı kaybolmasını atmosferde bulunan sera gazları mani olarak atmosferin ısıyı tutmasına sera gazı etkisi denmektedir. Sera gazı etkisi her gün yaşanan bir süreçtir. Dünyada bulunan sera gazlarının sebep olduğu sera gazı etkisi yardımıyla yer kürenin ısısı dengede kalır ve yer küredeki yaşam formlarının yaşamını sürdürebilmesini sağlar. Ancak atmosferdeki sera gazlarının çok fazla artmasıyla doğal ısı dengesini değiştirerek bozmaktadır.

Sera gazı etkisi her gün yaşanan bir süreçtir. Dünyada bulunan sera gazlarının sebep olduğu sera gazı etkisi yardımıyla yer kürenin ısısı dengede kalır ve yer küredeki yaşam formlarının yaşamını sürdürebilmesini sağlar.

Sera Gazı Nasıl Oluşur?

Sera gazı etkisi artmasının başta gelenleri; fosil yakıt kullanımı, ormanların kesilmesi, organik olmayan gübre kullanımı, sanayi devriminin hızlı şekilde gelişmesi, nüfus artışı gibi insanlığın yer küresinde ki etkileri ile küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olarak doğal yaşamı tehdit etmektedir. Ayrıca doğal şekilde sera gazı etkisi arttıran gazlar ise bataklıklardan kaynaklanan metan, su buharı, karbondioksit, metan ve ozon içeren gazlar bulunur. Sera etkisi yapan kükürt ve azot oksitleri gibi gazlar aynı zamanda yağmurlarla asit oluşturup asit yağmurları şeklinde yer yüzüne döndüklerinden zararları daha erken anlaşılmış olup salınmaları uzun yıllar önce yasaklanan gazlardır. Atmosferdeki suyun doğal döngüsü ile su miktarı sabit kalırken, insan eliyle yapılan her şeyin sonucunda (fosil yakıt kullanımı, sanayi devrimi, ormanların kesilmesi) karbondioksit miktarı her zaman artmıştır.

Sera Gazı Emisyonu Nedir ?

Sera Gazı Emisyonu, atmosfere bırakılan sera gazlarının (Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O) vb.)
miktarına sera gazı emisyonu denir. İnsanlığın enerji talebi ve sanayi devrimindeki hızlı ilerleyişi için fosil yakıt çok fazla kullanılmasından
dolayı sera gazı emisyonu her geçen gün artış görülmektedir.

Sera Gazı Nasıl Azaltılır

 • Toplum bilincini sağlayarak Ağaçlandırma çalışmaları ile orman varlığını arttırmak,
 • Şehirlerde yeşil alanların fazlalaştırılması
 • Göl ve göletler arttırılmalı
 • Sulak alanlar koruma altına alınmalı
 • Atıksular arıtılmalı
 • Ulaşım ve taşımacılıkta fosil yakıtlı araçlar yerine güneş enerjisi ile çalışanlar araçlar önü açılmalı,
 • Şehirlerde toplum bilinci arttırılarak yaya veya bisiklet yolları yapılarak kullanımını arttırmak,
 • Enerji tüketimi az olan aletler ve ekipmanlar özendirilmeli
 • Yalıtım kullanımı arttırılmalı ve zorunlu hale getirilmeli,
 • Şişe, plastik, kağıt vb. atıkların geri dönüştürülmesi sağlanmalı
 • Çöplerin uygun alanlarda çöp depolama alanları yapmak ve geri dönüşümleri yapılması için gerekli tesislere teşvik sağlanmalı
 • Enerji sarfiyatının yoğun olan sanayi tesislerinde sera gazı emisyon sınırlaması ile ilgili çalışmalar yapılmalı
 • Enerji sarfiyatı yoğun olan sanayi tesislerinden enerji tüketimi az olanı ile değiştirilmesi teşviklendirilmeli
 • Yaşlı araç ve gereçlerin uygun şekilde geri dönüşümü yapılarak yeni teknolojik aletler ile değiştirilmelidir.
 • Düşük kalorisi yakıtlar yerine bio dizel yakıtlar kullanılmalı
 • Fosil yakıtlar yerine Yenilenebilir Enerji teşvik edilmeli

Firmamız uzman mühendis kadrosu ile Sera Gazı Ölçümü işlemleri ve sera gazı azaltma danışmanlığı alanında profesyonel ve yönetmeliğe uygun hizmet sunmaktadır.

Sera Gazı Emisyonu, sera gazı ölçümü, sera gazı azaltma alanında uzman mühendis kadromuz ile profesyonel hizmet sunmaktayız.