Emisyon Ölçümü ve Modelleme

Emisyon ölçümü, yakıt gibi yanıcı maddelerin yakılmasıyla buharlaşma ve diğer işlemler sonucunda işletme içerisinden baca ile yayınlan hava kirleticilere denir. Emisyonun esas kaynağı atmosfere emisyon sağlayan bacalardır. Günümüzde emisyon yayan birçok tesis bulunur.

EMİSYON YAYAN TESİSLER

  • Petrol, akaryakıt ve depolama tesislerinin tümü
  • Gaz dolumu ve akaryakıt tesisleri
  • Kimyasal maddelerin depolandığı tesisler
  • Taş çıkarma ve sınıflandırma tesisleri

Bu tesisler emisyon yayan tesislere örnek olarak verilebilir. Emisyon ölçümü, sanayi ve hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğine tabi olarak gerçekleşir. Sanayi ve diğer tesislerin yaydığı dumanlar, gazlar ve buharların emisyon ölçümü bu yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Emisyon ölçümleri bu yönetmeliğe göre yapılırken aynı zamanda sektöre ait olan bir laboratuvar aracılığı ile ölçümler gerçekleştirilir. Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilerek işlemler uygulanır. Emisyon ölçümleri ideal olarak 2 yılda bir yenilenmelidir. Emisyon ölçümünü yapacak olan laboratuvarın bakanlık yetkisinin bulunması zorunludur. Ayrıca TÜRKAK akreditasyonu da bulunmalıdır. Çevre ve danışmanlık firmaları bu konuda deneyimli kuruluşlardır.

EMİSYON ÖLÇÜMÜ MODELLEME ÇALIŞMALARI

Emisyon ölçümü modelleme çalışmaları ile hava, su ve topraktan yapılır. Bu alanda çalışmaların yapılması sonucunda atıkların yayılımları ve çevresel kaliteler belirlenir. Bu kaliteyi oluşturan etmenlerin tümü incelenir. Bu konuyla alakalı ve ekolojik süreçle ilgili tahminler yürütülür. Modelleme çalışmaları sayesinde daha önce bu kaynaklara olan gerekli önlemler daha önce alınır. Bu sayede bir yatırımın yapılması engellenir. Bu kapsam içerisinde çeşitli modelleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu emisyon ölçümü modelleme çalışmaları şu şekildedir;

  • Su havzalarındaki hüküm belirleme çalışmaları ve yönetim planlarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi
  • Havanın kalite modellemesi yapılması
  • Gürültü değerlendirmesi
  • Soğutma suyu modellemesi

Gibi modelleme çalışmaları yapılmaktadır. ÇED, bu konuda çevredeki olumsuz durumların engellenmesi açısından çeşitli modelleme çalışmalarının yapılmasını amaçlar. Bu konuda bir projenin yanlış bir amaçla herhangi bir yatırım yapmasını engellemek amacıyla bu tarz oluşumlar ülkemizde uzun süredir yer almaktadır. Çevre üzerindeki önemli etkilerin çalışmalar yapılarak ortaya çıkarılmasıyla birlikte bu konuda hakkında gerekli simülasyonlar yapılarak bir tahmin yapılır ve emin olunmaya çalışılır. Bu konu hakkında çevresel etkilerin dağılımı için çeşitli modelleme çalışmaları yapılır. Çevre danışmanlık firmaları bu konuda hizmet vermektedir. İçinde bulunulan ekosisteme karşı etkilerini inceleme amacıyla çeşitli modelleme çalışma hizmetlerini çevre danışmanlık firmaları yapmaktadır. Bu konu hakkında birçok modelleme yapılır. Bu modellemeler;

  • Toz Dağılım Modelleme çalışmaları
  • Koku Dağılım Modelleme çalışmaları

Gibi modellemelerdir. Örnek olarak toz dağılım modelleme çalışmalarında çeşitli kaynaklara başvurulur. Bu kaynaklardan birisi meteorolojidir. Bu modelleme saatlik olarak meteoroloji verilerinden faydalanılarak yola çıkılır. Buna göre çeşitli tahmin ve senaryolar üretilerek analizler yapılır. Modelleme çalışmalarında uluslararası geçerliliği olan programlar kullanılır. Proje alanında gerçekleşen yatırımların ilgili yerleşim alanlarına etkisinin nasıl olacağı konusunda çeşitli analizler yapılır. Bu analizler sonucunda gereken aksiyon alınır.

Sera Gazı Emisyonu hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Emisyon Ölçümü ve Modelleme hizmeti Birizin Ormancılık LTD. ŞTİ. uzman mühendis kadrosu tarafından profesyonel bir şekilde sağlanmaktadır.